Go за Прикладом: Масиви (Arrays)

В Go - масивом є стуктура даних визначеної довжини та типу.

package main
import "fmt"
func main() {

Ми створюємо масив a, що вміщуватиме 5 цілих чисел (тип int). Тип елементів та довжина є частиною типізації масиву. Не ініціалізовані значення масиву - приймаматимуть нульове значення базового типу (наприклад 0 для int)

  var a [5]int
  fmt.Println("emp:", a)

Значення елементів масиву можна як встановлювати, так і повертати за зверненням по індексу (індекс це - порядковий номера елемента масиву, що починається з 0) використовуючи наступний синтаксис.

  a[4] = 100
  fmt.Println("set:", a)
  fmt.Println("get:", a[4])

Вбудована функція len повертає довжину нашого масиву.

  fmt.Println("len:", len(a))

Для декларацій та ініціалізації массива одним рядком - скористайтесь наступним синтаксисом:

  b := [5]int{1, 2, 3, 4, 5}
  fmt.Println("dcl:", b)

Окрім цього дозволяється замість довжину масиву користуватись знаком elipsis ... використовуючи декларацію в один рядок, це призведе до визначення довжини масиву під час компіляції. Окрім того, можна вказувати початковий індекс елемента масиву (пропущені елементи, в такому випадку, приймуть нульове значення).

  c := [...]int{1: 1, 2, 4, 8, 16}
  fmt.Println("elipsis:", c)

Ви можете компонувати одномірні масиви в багатомірні. Наприклад, ось тут - ми створюємо багатомірний масив з базовим типом елемента масив цілих чисел (array of ints), кожен з яких є одномірним масивом з базовим елементом - ціле число (int).

  var twoD [2][3]int
  for i := 0; i < 2; i++ {
    for j := 0; j < 3; j++ {
      twoD[i][j] = i + j
    }
  }
  fmt.Println("2d: ", twoD)
}

Зауважте, масив, що надруковано функцією fmt.Println буде виведено у вигляді [v1 v2 v3 ...]

$ go run arrays.go
emp: [0 0 0 0 0]
set: [0 0 0 0 100]
get: 100
len: 5
dcl: [1 2 3 4 5]
elipsis: [0 1 2 4 8 16]
2d: [[0 1 2] [1 2 3]]

Масив служить основою іншій структурі даних що називається назвою - зріз (slices)

Наступний приклад: Зрізи (Slices).