Go за Прикладом: Кодування Base64

Go підтримує кодування/декодування base64.

package main

для початку давйте включимо для імпорту пакет encoding/base64, до якого будемо звертатись, як до b64 замість стандартного звернення base64.

import (
  b64 "encoding/base64"
  "fmt"
)
func main() {

Це рядок - що ми будемо кодувати та декодувати.

  data := "abc123!?$*&()'-=@~"

Go підтримує як стандартний так і URL-сумісний base64. Спочатку наведемо приклад використання стандартного base64. Механізм кодування потребує зріз байтів, отож ми конвертуємо наш рядок до потрібного типу.

  sEnc := b64.StdEncoding.EncodeToString([]byte(data))
  fmt.Println(sEnc)

Розкодування може повертати помилку, яку ви можете перевірити.

  sDec, _ := b64.StdEncoding.DecodeString(sEnc)
  fmt.Println(string(sDec))

А це ми кодуємо/розкодовуємо, за допомогою URL-сумісного base64.

  uEnc := b64.URLEncoding.EncodeToString([]byte(data))
  fmt.Println(uEnc)
  uDec, _ := b64.URLEncoding.DecodeString(uEnc)
  fmt.Println(string(uDec))
}

Рядки кодуються по-різному при використанні стандартного енкодера та енкодера URL (різниця полягає в закриваючому символі + та -), але зворотні результати кодування відповідають оригінальному рядку, як і було задумано.

$ go run base64-encoding.go
YWJjMTIzIT8kKiYoKSctPUB+
abc123!?$*&()'-=@~
YWJjMTIzIT8kKiYoKSctPUB-
abc123!?$*&()'-=@~

Наступний приклад: Читання файлів.