Go за Прикладом: Замикання (Closures)

Анонімні функції (які підтримуються в Go) можуть створювати замикання. Це стає в нагоді, за умов коли необхідно декларувати функцію без найменування і поводитись з нею, як з простою змінною.

package main
import "fmt"

В нашому прикладі функція intSeq створює та повертає іншу функцію, оголошуну анонімно в тілі intSeq. Функція, що повертається, замикається на змінні i та формує так зване замикання або closure.

func intSeq() func() int {
  i := 0
  return func() int {
    i++
    return i
  }
}
func main() {

Викликаючи intSeq ми присвоюємо її результат (нашу анонімну функцію) змінній nextInt. Ця функціональна змінна, замикається над власним значенням змінної i, яка оновлюватиметься щоразу nextInt буде викликано.

  nextInt := intSeq()

Для демонстрації - зробимо кілька викликів nextInt.

  fmt.Println(nextInt())
  fmt.Println(nextInt())
  fmt.Println(nextInt())

І щоб показати що цей стан є унікальним, створимо нове замикання і відразу викличмо його.

  newInts := intSeq()
  fmt.Println(newInts())
}
$ go run closures.go
1
2
3
1

Наостанок звернемо увагу на ще одну особливість функцій - рекурсію.

Наступний приклад: Рекурсія (Recursion).