Go за Прикладом: Командний Рядок - Під Команди

Деякі з утиліт командного рядку, як то go чи git, мають великий вибір додаткових команд, а також власний набір прапорців/параметрів. Наприклад go build і go get являються додатковими командами для go-утиліти. Для роботи з прапорцями/параметрами в стандартній бібліотеці go є пакет flag, який дозволяє з легкістю визначати команди а також їх параметри.

package main
import (
  "flag"
  "fmt"
  "os"
)
func main() {

Тут, за допомогою функції NewFlagSet, визначається нова команда.

  fooCmd := flag.NewFlagSet("foo", flag.ExitOnError)

Далі оголошуються два додаткові параметри enable і name з типами ціле и стрічка відповідно.

  fooEnable := fooCmd.Bool("enable", false, "enable")
  fooName := fooCmd.String("name", "", "name")

Для різних команд можна задати різні параметри, які вони підтримують.

  barCmd := flag.NewFlagSet("bar", flag.ExitOnError)
  barLevel := barCmd.Int("level", 0, "level")

Очікується, що параметри будуть передані як перший аргумент при старті програми.

  if len(os.Args) < 2 {
    fmt.Println("expected 'foo' or 'bar' subcommands")
    os.Exit(1)
  }

Перевірити, яка команда була передана.

  switch os.Args[1] {

Якщо була передана команда foo, виконати парсинг параметрів, а також вивести всі параметри які не були задіяні при парсингу вхідної стрічки.

  case "foo":
    fooCmd.Parse(os.Args[2:])
    fmt.Println("subcommand 'foo'")
    fmt.Println(" enable:", *fooEnable)
    fmt.Println(" name:", *fooName)
    fmt.Println(" tail:", fooCmd.Args())

Якщо була передана команда bar, виконати парсинг параметрів, а також вивести всі параметри які не були задіяні при парсингу вхідної стрічки.

  case "bar":
    barCmd.Parse(os.Args[2:])
    fmt.Println("subcommand 'bar'")
    fmt.Println(" level:", *barLevel)
    fmt.Println(" tail:", barCmd.Args())

Якщо команда, що була передана - являється забороненою, вивести помилку і закінчити виконання.

  default:
    fmt.Println("expected 'foo' or 'bar' subcommands")
    os.Exit(1)
  }
}
$ go build command-line-subcommands.go

Для початку викликати команду foo.

$ ./command-line-subcommands foo -enable -name=joe a1 a2
subcommand 'foo'
 enable: true
 name: joe
 tail: [a1 a2]

Тепер викликати команду bar.

$ ./command-line-subcommands bar -level 8 a1
subcommand 'bar'
 level: 8
 tail: [a1]

Переконатись, що bar не приймає параметри визначенні в foo.

$ ./command-line-subcommands bar -enable a1
flag provided but not defined: -enable
Usage of bar:
 -level int
    level

Далі будуть розглянуті змінні середовища, ще один поширений спосіб для заданя необхідних параметрів.

Наступний приклад: Змінні середовища.