Go за Прикладом: Константи (Constants)

Go підтримує створення констант зі значеннями типу рядок (string), число (int або float), а також логічного типу (bool).

package main
import (
  "fmt"
  "math"
)

Декларація константи проходить за допомогою ключового слова const.

const s string = "constant"
func main() {
  fmt.Println(s)

Ключове слово const може з’являтись усюди, де може з’являтись ключове слово var (яким, в свою чергу, декларуються змінні).

  const n = 500000000

Вирази констант обчислюються за допомогою арифметики з довільною точністю.

  const d = 3e20 / n
  fmt.Println(d)

Числові константи не мають типу, аж допоки їм не нададуть його, як у нашому прикладі, явним перетворення.

  fmt.Println(int64(d))

Числовій константі може бути надано тип шляхом використання її у контексті що потребує тип, наприклад у присвоєнні або під час виклику функції. Нижче подано приклад - де math.Sin очікує значення типу float64.

  fmt.Println(math.Sin(n))
}
$ go run constants.go
constant
6e+11
600000000000
-0.28470407323754404

Наступний приклад: Цикли (For).