Go за Прикладом: Директорії

У Go є кілька корисних функцій для роботи з директоріями файлової системи.

package main
import (
  "fmt"
  "io/ioutil"
  "os"
  "path/filepath"
)
func check(e error) {
  if e != nil {
    panic(e)
  }
}
func main() {

Створюємо директорію за назвою subdir. Другим параметром є налаштування параметрів доступу до директорії.

  err := os.Mkdir("subdir", 0755)
  check(err)

При створенні тимчасової директорії, гарною ідеєю є викликати її видалення за допомогою відкладення. Функція os.RemoveAll видаляє директорію повністю (разом з вкладеними), за аналогією доrm -rf subdir в UNIX-подібних системах.

  defer os.RemoveAll("subdir")

Допоміжна функція що створює тимчасовий файл.

  createEmptyFile := func(name string) {
    d := []byte("")
    check(ioutil.WriteFile(name, d, 0644))
  }
  createEmptyFile("subdir/file1")

Також можливо створити повну ієрархію директорій за допомогою MkdirAll. Ця функція є аналогом до команди mkdir -p subdir/parent/child.

  err = os.MkdirAll("subdir/parent/child", 0755)
  check(err)
  createEmptyFile("subdir/parent/file2")
  createEmptyFile("subdir/parent/file3")
  createEmptyFile("subdir/parent/child/file4")

ReadDir зчитає зміст директорії parent, і поверне зріз об’єктів os.FileInfo.

  c, err := ioutil.ReadDir("subdir/parent")
  check(err)
  fmt.Println("Перегляд subdir/parent")
  for _, entry := range c {
    fmt.Println(" ", entry.Name(), entry.IsDir())
  }

Chdir змінює поточну робочу директорію (так само, як і команда cd).

  err = os.Chdir("subdir/parent/child")
  check(err)

Ось, ‘ioutil.ReadDir’ повертає зріз об’єктів os.FileInfo для поточної директорії (якою на даний момент є subdir/parent/child).

  c, err = ioutil.ReadDir(".")
  check(err)
  fmt.Println("Перегляд subdir/parent/child")
  for _, entry := range c {
    fmt.Println(" ", entry.Name(), entry.IsDir())
  }

Повертаємось до початкової директорії.

  err = os.Chdir("../../..")
  check(err)

Ми можемо обійти директорію рекурсивно, відвідуючи всі вкладені директорії. Walk другим параметром приймає функцію зворотного виклику, яка викликається для кожного знайденого файлу та директорії.

  fmt.Println("Відвідуємо subdir")
  err = filepath.Walk("subdir", visit)
}

Функція visit буде викликана для кожного файлу чи директорії знайденого в процесі обходу subdir.

func visit(p string, info os.FileInfo, err error) error {
  if err != nil {
    return err
  }
  fmt.Println(" ", p, info.IsDir())
  return nil
}
$ go run directories.go
Перегляд subdir/parent
 child true
 file2 false
 file3 false
Перегляд subdir/parent/child
 file4 false
Відвідуємо subdir
 subdir true
 subdir/file1 false
 subdir/parent true
 subdir/parent/child true
 subdir/parent/child/file4 false
 subdir/parent/file2 false
 subdir/parent/file3 false

Наступний приклад: Тимчасові Файли та Директорії.