Go за Прикладом: Помилки (Errors)

Одна з ідіом Go, це отримувати помилки що повертаються (з функцій) разом з іншими даними. Це виділяє Go на тлі мов що використовують виключення (exceptions) - Java, Ruby та інше, або в порівнянні з перевантаженням одиночного результату та помилки, що інколи використовується в С. Підхід Go, полегшує нагляд за функціями, що повертають помилки і опрацьовують їх (помилки) - так само, як і інші, не-помилкові, задачі.

package main
import (
  "errors"
  "fmt"
)

За погодженням, помилкою вказується останнє, з значень що повертається, що, на додачу має тип error (який є вбудованим інтерфейсом).

func f1(arg int) (int, error) {
  if arg == 42 {

Конструкція errors.New створює базове значення помилки з заданим повідомленням.

    return -1, errors.New("can't work with 42")
  }

А nil значення на позиції помилки - вказує на те, що ніякої помилки не виникло.

  return arg + 3, nil
}

Можливо використовувати і інші типи як помилки (errors) (тільки - якщо ці типи реалізують метод Error() на собі, тобто імплементують інтерфейс помилки). Ось приклад, що використовує власний тип помилки, яка репрезентує помилку значення переданого аргументом.

type argError struct {
  arg int
  prob string
}
func (e *argError) Error() string {
  return fmt.Sprintf("%d - %s", e.arg, e.prob)
}
func f2(arg int) (int, error) {
  if arg == 42 {

У цьому випадку ми використовуємо синтакс &argError щоб створити нову структуру - забезпечивши її значеннями для двох полів arg та prob.

    return -1, &argError{arg, "can't work with it"}
  }
  return arg + 3, nil
}
func main() {

Ци два цикли тестують кожну з наших функцій (що повертають помилки), зауважте, що перевірка помилки, що проводиться поряд з оператором умовного розгалуження if, це одна з ідіом Go.

  for _, i := range []int{7, 42} {
    if r, e := f1(i); e != nil {
      fmt.Println("f1 failed:", e)
    } else {
      fmt.Println("f1 worked:", r)
    }
  }
  for _, i := range []int{7, 42} {
    if r, e := f2(i); e != nil {
      fmt.Println("f2 failed:", e)
    } else {
      fmt.Println("f2 worked:", r)
    }
  }

Якщо ви хочете скористатись даними вашої помилки програмно - необхідно дістати помилку як зразок (instance) вашого типу, використовуючи заяву типу (type assertion).

  _, e := f2(42)
  if ae, ok := e.(*argError); ok {
    fmt.Println(ae.arg)
    fmt.Println(ae.prob)
  }
}
$ go run errors.go
f1 worked: 10
f1 failed: can't work with 42
f2 worked: 10
f2 failed: 42 - can't work with it
42
can't work with it

Як завжди, трошка докаладнішу інформацію про помилки можна знайти в записах блогу команди розробників Go.

Наступний приклад: Горутини (Goroutines).