Go за Прикладом: HTTP Клієнти

Стандартна бібліотека Go поставляється з чудовою підтримкою HTTP клієнтів і серверів. Дана підтримка забезпечується пакетом net/http. Даний приклад продемонструє створення простого HTTP запиту.

package main
import (
  "bufio"
  "fmt"
  "net/http"
)
func main() {

Створити µHTTP запит з методом GET. http.Get являється зручною обгорткою для створення HTTP-клієнта, і відправки GET запиту. Дана обгортка використовує http.DefaultClient під капотом, що має подібні стандартні налаштування.

  resp, err := http.Get("http://gobyexample.com")
  if err != nil {
    panic(err)
  }

Необхідно також не забувати відкласти закриття рідера(Reader) за допомогою defer, для того щоб не допустити витік ресурсів.

  defer resp.Body.Close()

Вивести HTTP статус відповіді.

  fmt.Println("Response status:", resp.Status)

Вивести перші 5 ліній з тіла відповіді

  scanner := bufio.NewScanner(resp.Body)
  for i := 0; scanner.Scan() && i < 5; i++ {
    fmt.Println(scanner.Text())
  }
  if err := scanner.Err(); err != nil {
    panic(err)
  }
}
$ go run http-clients.go
Response status: 200 OK
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Go by Example</title>

Наступний приклад: HTTP Сервери.