Go за Прикладом: HTTP Сервери

Написання HTTP-серверу не є складною задачою, за умови використання пакет net/http.

package main
import (
  "fmt"
  "net/http"
)

Фундаментальним концептом у серверах net/http є обробники (handlers) Обробник - це об’єкт, що імплементує інтерфейс http.Handler. Зазвичай, для написання обробника використовується адаптер http.HandlerFunc з функціює відповідної сигнатури.

func hello(w http.ResponseWriter, req *http.Request) {

Функції що використовуються як обробники - приймають http.ResponseWriter і вказівник на http.Request як аргументи. http.ResponseWriter використовується для запису HTTP-відповіді В цьому прикладі - відповіддю є рядок “hello\n”.

  fmt.Fprintf(w, "hello\n")
}
func headers(w http.ResponseWriter, req *http.Request) {

В даному обробнику проводиться зчитування HTTP-заголовків, і передавання їх як відповідь клієнту.

  for name, headers := range req.Header {
    for _, h := range headers {
      fmt.Fprintf(w, "%v: %v\n", name, h)
    }
  }
}
func main() {

Дані рядки реєструють маршрути, які потрібно обслужити серверу, за допомогою функції http.HandleFunc. Ця функція встановлює маршрутизатор по замовчуванню і обробник який буде виконано, якщо буде зроблено запит по вказаних маршрутах.

  http.HandleFunc("/hello", hello)
  http.HandleFunc("/headers", headers)

Запускаємо HTTP-сервер. В якості порту, на якому очікуються з’єднання встановлено “:8090”. Другий параметр вказує на те, що потрібно використовувати маршрутизатор по замовчуванню, який було заздалегідь встановлено.

  http.ListenAndServe(":8090", nil)
}

Запустити сервер в фоновому режимі

$ go run http-servers.go &

Зробити запит до маршруту “hello”

$ curl localhost:8090/hello
hello

Завершимо наш сервер

$ kill -9 $!

Наступний приклад: Context.