Go за Прикладом: Інтерфейси (Interfaces)

Інтерфейси - це іменовані коллекції описів методів.

package main
import (
  "fmt"
  "math"
)

Базовий приклад інтерфейсу геометричних фігур.

type geometry interface {
  area() float64
  perim() float64
}

Задля прикладу - ми реалізуємо цей інтерфейс для типів rect (квадрат) та circle (круг).

type rect struct {
  width, height float64
}
type circle struct {
  radius float64
}

Щоб реалізувати інтерфейс в Go, нам лише потрібно створити усі методи описані цим інтерфейсом. Для прикладу ми реалізуємо geometry для типу rect (квадрата).

func (r rect) area() float64 {
  return r.width * r.height
}
func (r rect) perim() float64 {
  return 2*r.width + 2*r.height
}

А також для типу circle (круга).

func (c circle) area() float64 {
  return math.Pi * c.radius * c.radius
}
func (c circle) perim() float64 {
  return 2 * math.Pi * c.radius
}

У разі, якщо змінна має тип інтерфейс, нам дозволяється викликати оголошені в цьому інтерфейсі методи.

func measure(g geometry) {
  fmt.Println(g)
  fmt.Println(g.area())
  fmt.Println(g.perim())
}
func main() {
  r := rect{width: 3, height: 4}
  c := circle{radius: 5}

Обидві типи структур - circle (круг) і rect (квадрат) реалізують інтерфейс geometry, отож ми можемо використати їх інстанцій як аргумент функції measure.

  measure(r)
  measure(c)
}
$ go run interfaces.go
{3 4}
12
14
{5}
78.53981633974483
31.41592653589793

Дізнайтесь більше про інтерфейси з цього чудового посту.

Наступний приклад: Помилки (Errors).