Go за Прикладом: Мапи (Maps)

Мапи це асоційований тип даних в Go (в інших мовах програмування, такі структури даних ще називають: хеш таблиця або словник).

package main
import "fmt"
func main() {

Скориставшись функцією make: make(map[key-type]val-type), ми ініціюємо створення мапи.

  m := make(map[string]int)

Задати/Створити значенням можна за допомогою, вже знайомого, синтаксису доступу за індексом, де індекс це ключ, наприклад - name[key] = val.

  m["k1"] = 7
  m["k2"] = 13

Друкуючи мапу з fmt.Println ми побачимо усі існуючи пари ключ/значення, які належить мапі.

  fmt.Println("map:", m)

Отримати значення за ключем можна звернувшись до мапи за індексом name[key].

  v1 := m["k1"]
  fmt.Println("v1: ", v1)

Функція len повертає кількість пар у мапі.

  fmt.Println("len:", len(m))

Функція delete видаляє пару ключ/значення з мапи.

  delete(m, "k2")
  fmt.Println("map:", m)

Необов’язкове друге значення, отримане під час запиту значення за ключем з мапи, покаже чи присутній даний ключ в мапі. Це стає в нагоді для перевірки існування ключів ( особливо ключів з нульовим значенням (наприклад 0 або "")). В цьому прикладі перевірки існування, нам непотрібно значення, а отже, ми ігноруємо його за допомогою пустого ідентифікатора _.

  _, prs := m["k2"]
  fmt.Println("prs:", prs)

Використовуючи наступний синтаксис ми можемо ініціалізувати мапу одним рядком.

  n := map[string]int{"foo": 1, "bar": 2}
  fmt.Println("map:", n)
}

Зауважте, що мапи відображаються у вигляді map[k:v k:v], коли друкуються fmt.Println.

$ go run maps.go
map: map[k1:7 k2:13]
v1: 7
len: 2
map: map[k1:7]
prs: false
map: map[bar:2 foo:1]

Наступний приклад: Діапазон (Range).