Go за Прикладом: Взаємні Виключення (Mutexes)

У попередньому прикладі ми розглянули як керувати простим лічильником за допомогою атомарних лічильників. У більш складних випадках ми можемо скористатись м’ютексами для безпечного доступу до даних в горутинах.

package main
import (
  "fmt"
  "math/rand"
  "sync"
  "sync/atomic"
  "time"
)
func main() {

В нашому прикладі state буде мапою.

  var state = make(map[int]int)

А це - mutex, що керуватиме синхронізацією доступу до state.

  var mutex = &sync.Mutex{}

Ми будемо слідкувати - скільки операцій запису та читання ми робитимемо.

  var readOps uint64
  var writeOps uint64

Ось ми запускаємо 100 горутин - які повторно читатимуть дані стану нашої мапи раз в мілісекунду у кожній горутині.

  for r := 0; r < 100; r++ {
    go func() {
      total := 0
      for {

Для кожного читання ми: генеруємо ключ для доступа, замикаємо (Lock()) м’ютекс (щоб впевнитись в унікальному доступі до state), читаємо значення обраного ключа, відмикаємо (Unlock()) м’ютекс, і збільшуємо лічильник readOps на одиницю.

        key := rand.Intn(5)
        mutex.Lock()
        total += state[key]
        mutex.Unlock()
        atomic.AddUint64(&readOps, 1)

Чекаємо мілісекунду на наступну ітерацію.

        time.Sleep(time.Millisecond)
      }
    }()
  }

Ми також стартуємо 10 горутин, для записів, використовуючи такий же шаблон, що ми використали для читання.

  for w := 0; w < 10; w++ {
    go func() {
      for {
        key := rand.Intn(5)
        val := rand.Intn(100)
        mutex.Lock()
        state[key] = val
        mutex.Unlock()
        atomic.AddUint64(&writeOps, 1)
        time.Sleep(time.Millisecond)
      }
    }()
  }

Дамо рівно 1 секунду нашим горутинам попрацювати з state та mutex.

  time.Sleep(time.Second)

Нарешті прочитаємо звіти, щодо наших атоманих операцій читання та запису.

  readOpsFinal := atomic.LoadUint64(&readOps)
  fmt.Println("readOps:", readOpsFinal)
  writeOpsFinal := atomic.LoadUint64(&writeOps)
  fmt.Println("writeOps:", writeOpsFinal)

І покажемо як же state став виглядати після усіх наших операцій.

  mutex.Lock()
  fmt.Println("state:", state)
  mutex.Unlock()
}

Запуск програми покаже - що ми приблизно запустили біля 90 000 операцій всього що працювали з нашою mutex- синхронізованою мапою state.

$ go run mutexes.go
readOps: 83285
writeOps: 8320
state: map[1:97 4:53 0:33 2:15 3:2]

В наступному прикладі ми спробуємо керувати станом, лише, за допомогою горутин та канналів.

Наступний приклад: Stateful Goroutines.