Go за Прикладом: Читання файлів

Однією з базових операцій у програмуванні є читання та запис файлів. Зараз ми познайомимось, з тим - як читати файли у Go.

package main
import (
  "bufio"
  "fmt"
  "io"
  "io/ioutil"
  "os"
)
func main() {

Завантаження файлу у пам’ять - найбільш проста задача пов’язана з читанням.

  var err error
  dat, err := ioutil.ReadFile("/tmp/dat")
  if err != nil {
    panic(err)
  }
  fmt.Print(string(dat))

Але, зазвичай, нам необхідно більше контролю над процесом читання з файлів: наприклад - як і що читати? Почніть з відкриття ( метод Open) файлу для отримання дескриптору os.File.

  f, err := os.Open("/tmp/dat")
  if err != nil {
    panic(err)
  }

Прочитаємо деякі байти розташовані на початку файлу, наприклад перші 5 байт, але зауважте - скільки байт було прочитано насправді.

  b1 := make([]byte, 5)
  n1, err := f.Read(b1)
  if err != nil {
    panic(err)
  }
  fmt.Printf("%d байт: %s\n", n1, string(b1))

Метод Seek дозволяє переносити вказівник читання/запису (або перемотувати) до певної позиції у файлі, а метод Read дозволить прочитати з цього місця.

  o2, err := f.Seek(6, 0)
  if err != nil {
    panic(err)
  }
  b2 := make([]byte, 2)
  n2, err := f.Read(b2)
  if err != nil {
    panic(err)
  }
  fmt.Printf("%d байт @ %d: %s\n", n2, o2, string(b2))

Пакет io пропонує вам певний функціонал, що стане в нагоді під час “читання”. Наприклад, прикладі зверху, може бути надійніше імплементовано з ReadAtLeast.

  o3, err := f.Seek(6, 0)
  if err != nil {
    panic(err)
  }
  b3 := make([]byte, 2)
  n3, err := io.ReadAtLeast(f, b3, 2)
  if err != nil {
    panic(err)
  }
  fmt.Printf("%d байт @ %d: %s\n", n3, o3, string(b3))

Скористайтесь Seek(0, 0) для повернення вказівника читання до початку файлу (на зразок “перемотки касети на початок”).

  _, err = f.Seek(0, 0)
  if err != nil {
    panic(err)
  }

Пакет bufio впроваджує буферизоване читання, що є більш ефективним - завдяки багатьом невеликим зчитуванням і додатковими методам які реалізує пакет.

  r4 := bufio.NewReader(f)
  b4, err := r4.Peek(5)
  if err != nil {
    panic(err)
  }
  fmt.Printf("5 байт: %s\n", string(b4))

Закривайте файл - у разі, якщо ви з ним закінчили працювати (зазвичай це роблять відразу по-відкритті використовуючи відкладені виклики).

  f.Close()
}

Спочатку створемо файл, з якм ми будемо працювати надалі.

$ echo "hello" > /tmp/dat
$ echo "go" >>  /tmp/dat

Запустимо нашу програму.

$ go run reading-files.go
hello
go
5 байт: hello
2 байт @ 6: go
2 байт @ 6: go
5 байт: hello

Наступний приклад: Запис файлів.