Go за Прикладом: Select

Go’шний select (вибір) дозволяє вам очікувати операцій з кількома каналами. Комбінування горутин та каналів з select це надзвичайно корисна особливість Go.

package main
import (
  "fmt"
  "time"
)
func main() {

Наприклад - ми хочемо обирати поміж двох каналів.

  c1 := make(chan string)
  c2 := make(chan string)

Кожен канал отримає значення після якогось проміжку часу, так ми симулюємо, скажімо, блокуючі виклики від сторонніх сервісів, що виконуються одночасних горутинах.

  go func() {
    time.Sleep(1 * time.Second)
    c1 <- "один"
  }()
  go func() {
    time.Sleep(2 * time.Second)
    c2 <- "два"
  }()

Ми застосуємо select для очікування обох значень одночасно, передавши повідомлення на екран - відразу по-отриманні.

  for i := 0; i < 2; i++ {
    select {
    case msg1 := <-c1:
      fmt.Println("отримано", msg1)
    case msg2 := <-c2:
      fmt.Println("отримано", msg2)
    }
  }
}

Ми отримаємо спочатку значення один, а вже потім два - так як і задумувалось.

$ time go run select.go
отримано один
отримано два

Зауважте, що час виконання близько 2 секунд - оскільки і для 1-шої, і для 2-гої секунди команда Sleep (спати) виконується одночасно.

real  0m2.245s

Наступний приклад: Тайм-аути (Timeouts).