Go за Прикладом: SHA1 Хеші

Алгоритм хешування SHA1 використовують для визначення коротких ідентифікаторів для бінарних або текстових даних. Він використовується наприклад в системі контролю версій git, що використовує SHA1 для ідентифікації змін у файлах та директоріях. В Go визначити хеш SHA1 хеш можна наступним чином.

package main

Стандартна бібліотека Go включає реалізацію кількох різноманітних алгоритмів хешування, вони доступні нам як пакети crypto/*.

import (
  "crypto/sha1"
  "fmt"
)
func main() {
  s1 := "це рядок sha1"

Шаблон для генерації хешу наступний - sha1.New(), sha1.Write(bytes), і наостанок sha1.Sum([]byte{}). Почнеємо - з генерації нового хешу.

  h := sha1.New()

Write очікує байти і у випадку s1 це рядок, скористаємось []byte(s) для конвертації його у байти.

  h.Write([]byte(s1))

Результатом цієї операції - стане SHA1 хеш у вигляді зрізу байтів, який ми можемо представити як рядок пізніше. Аргумент ( що передається методому Sum) може бути використано, з ціллю додати його на початок отриманого зрізу нашого хешу, але насправді така операція зазвичай не потрібна (це не “соління“ як можна було б подумати спочатку).

  bs1 := h.Sum(nil)

SHA1 значення часто доступні у шістнадцятирічному вигляді (наприклад у git commit’ах). Скористайтесь дієсловом форматування %x - для конвертації хеш результату в шістнадцятирічний рядок.

  fmt.Println(s1)
  fmt.Printf("%x\n", bs1)

А ще, можна скористатись функцією-обгорткою sha1.Sum, яка відразу надасть вам потрібний хеш у вигляді байтового зрізу.

  s2 := "використай sha1.Sum([]byte)"
  bs2 := sha1.Sum([]byte(s2))
  fmt.Println(s2)
  fmt.Printf("%x\n", bs2)
}

Запуск цієї програми покаже хеш та виведе його у форматі зрозумілому для людини.

$ go run sha1-hashes.go
це рядок sha1
afa57c30c2333a0a4bccd5d7292efc211f07e510
використай sha1.Sum([]byte)
5f0d608c5a8be56c733b6113d6161198f687436c

Ви можете обчислювати і інші типи хешу використовуючи схожий до вищенаведеного сценарій. Наприклад, порахувати MD5 хеші - можливо після імпорту crypto/md5 і використання md5.New() (або md5.Sum([]byte) - що значно зручніше).

Зауважте - якщо вам потрібні криптографічно-безпечні хеші - спершу порівняйте переваги і недоліки різноматнітних алгоритмів хешування!

Наступний приклад: Кодування Base64.