Go за Прикладом: Сортування

Пакет sort реалізує сортування для вбудованих та визначених користувачами типів. Спочатку познайомимось з сортуванням вбудованих типів.

package main
import (
  "fmt"
  "sort"
)
func main() {

Ось один з прикладів роботи GO з вбудованими типами - сортування рядків. Зауважте що сортування проходить “на місці”, тобто сортування проходитиме на переданому зрізі, а новий не створюється і не повертається.

  strs := []string{"c", "a", "b"}
  sort.Strings(strs)
  fmt.Println("Рядки:   ", strs)

Сортування цілих чисел - не дуже відрізняється від сортування рядків.

  ints := []int{7, 2, 4}
  sort.Ints(ints)
  fmt.Println("Цілі числа: ", ints)

Ми, також, можемо використати sort щоб перевірити чи зріз вже відсортований.

  s := sort.IntsAreSorted(ints)
  fmt.Println("Відсортовано: ", s)
}

Запуск нашої програми призведе до виводу сортованих зрізів рядків та цілих чисел, та true як результат виконання перевірки на відсортованість зрізу методом IntsAreSorted.

$ go run sorting.go
Рядки:    [a b c]
Цілі числа: [2 4 7]
Сортовано:  true

Наступний приклад: Сортування функціями.