Go за Прикладом: Запуск сторонніх процесів

Інколи, необхідно запускати інші процеси. Наприклад, підсвітка синтаксису на цьому сайті реалізована стороннім процесом pygmentize запущеним з Go програми. Давайте розглянемо кілька прикладів запуску процесів з Go.

package main
import (
  "fmt"
  "io/ioutil"
  "os/exec"
)

Розпочнемо ми з простої команди, яка не приймає жодних аргументів або вводу, і яка лише друкує “щось” до stdout. Функція exec.Command створить об’єкт який представляє собою цей зовнішній процес.

func main() {
  dateCmd := exec.Command("date")

.Output - інший метод, який бере на себе управління загальними випадками запуску процесу, очікує його завершення та отримання виводу. Якщо помилок не було, зріз dateOut буде наповнено байтами відповіді процесу date, який ми викликали.

  dateOut, err := dateCmd.Output()
  if err != nil {
    panic(err)
  }
  fmt.Println("> date")
  fmt.Println(string(dateOut))

Тепер ми готові розглянути більш просунутий приклад, де ми перенаправимо дані у потік введення зовнішнього процесу та отримаємо результати з його потоку виведення.

  grepCmd := exec.Command("grep", "hello")

Ми чітко вказуємо - “захопи перенаправлення вводу та виводу”, запускаємо процес, виконуємо необхідне введення інформації до нього, читаємо результатний вивід і, нарешті, очікуємо завершення процесу.

  grepIn, _ := grepCmd.StdinPipe()
  grepOut, _ := grepCmd.StdoutPipe()
  grepCmd.Start()
  grepIn.Write([]byte("hello grep\ngoodbye grep"))
  grepIn.Close()
  grepBytes, _ := ioutil.ReadAll(grepOut)
  grepCmd.Wait()

Ми пропустили перевірку помилок у попередньому прикладі, але ви можете використовувати звичайний прийом if err != nil для цього. Ми вже скористались результатом отриманим з StdoutPipe, у схожим чином, ви можете отримати відповідь що надходить з StderrPipe.

  fmt.Println("> grep hello")
  fmt.Println(string(grepBytes))

Зауважимо - коли ми породжуємо процеси нам необхідно надати чітко розділені команду і масив аргументів, напротивагу передачі всієї команди записаної в один рядок. Якщо ж вам, таки, кортить передати все одним рядком, скористайтесь bash‘овим параметром -c:

  lsCmd := exec.Command("bash", "-c", "ls -a -l -h")
  lsOut, err := lsCmd.Output()
  if err != nil {
    panic(err)
  }
  fmt.Println("> ls -a -l -h")
  fmt.Println(string(lsOut))
}

Запущені програми повертають вивід так само, як би ми запускали їх з командного рядка.

$ go run spawning-processes.go
> date
Mon Jun 18 16:53:38 EEST 2018
> grep hello
hello grep
> ls -a -l -h
drwxr-xr-x 4 butuzov 136B Oct 3 16:29 .
drwxr-xr-x 91 butuzov 3.0K Oct 3 12:50 ..
-rw-r--r-- 1 butuzov 1.3K Oct 3 16:28 spawning-processes.go

Наступний приклад: Заміна поточного процесу новим.