Go за Прикладом: Рядкові Функції

Пакет стандартної бібліотеки - strings надає чимало корисних функцій, для роботи з рядками. Щоб показати можливості пакету strings приведемо кілька прикладів. Крім того - більше інформації можна отримати з документації на сторінці пакету strings.

package main
import (
  "fmt"
  s "strings"
)

Скоротимо fmt.Println до p - оскільки використовувати ми його будемо багато, і так буде більш лаконічно.

var p = fmt.Println
func main() {

Ось приклади функцій, що доступні в strings. Оскільки це функції пакету, а не власні методи об’єкту рядка, нам необхідно передавати рядок першим аргументом.

  p("Contains: ", s.Contains("test", "es"))
  p("Count:   ", s.Count("test", "t"))
  p("HasPrefix: ", s.HasPrefix("test", "te"))
  p("HasSuffix: ", s.HasSuffix("test", "st"))
  p("Index:   ", s.Index("test", "e"))
  p("Join:   ", s.Join([]string{"a", "b"}, "-"))
  p("Repeat:  ", s.Repeat("a", 5))
  p("Replace:  ", s.Replace("foo", "o", "0", -1))
  p("Replace:  ", s.Replace("foo", "o", "0", 1))
  p("Split:   ", s.Split("a-b-c-d-e", "-"))
  p("ToLower:  ", s.ToLower("TEST"))
  p("ToUpper:  ", s.ToUpper("test"))
  p()

Це не частина пакету, але варто зазначити, те як отримати довжину рядку (у байтах) та, власне, як отримати байт за індексом.

  p("Len: ", len("hello"))
  p("Char:", "hello"[1])
}

Зауваження: len та індексування вище працюють на рівні байтів. Go ж використовує UTF-8 кодовані рядки, і тому це часто буває корисно “як-є”. Якщо ви працюєте потенційно з багатобайтними символами - скорше за все, що вам захочеться використовувати операції які зважатимуть на кодування. Прочитайте “рядки, байти, руни та символи в Go” для отримання докладнішої інформації.

$ go run string-functions.go
Contains:  true
Count:   2
HasPrefix: true
HasSuffix: true
Index:   1
Join:    a-b
Repeat:   aaaaa
Replace:  f00
Replace:  f0o
Split:   [a b c d e]
ToLower:  test
ToUpper:  TEST
Len: 5
Char: 101

Наступний приклад: Форматування Рядків.