Go за Прикладом: Структури (Structs)

Структури в Go - це колекції полів з визначеним типом. Надзвичайну корисність структур можна оцінити не тільки для групування даних, а й тому що вони служать основним рушієм мови що орієнтується на данні - на структури.

package main
import "fmt"

Структура person має поля для імені (name) та віку (age).

type person struct {
  name string
  age int
}

newPerson constructs a new person struct with the given name.

func newPerson(name string) *person {

You can safely return a pointer to local variable as a local variable will survive the scope of the function.

  p := person{name: name}
  p.age = 42
  return &p
}

Наступний синтаксис створить нову структуру. Дозволяється іменувати поля при ініціалізації структури.

func main() {
  fmt.Println(person{name: "Alice", age: 30})

А можна і уникнути, іменованої ініціалізації.

  fmt.Println(person{"Bob", 20})

Пропущені поля будуть створені відповідно нульового. значення типу поля, що ми оминаємо

  fmt.Println(person{name: "Fred"})

Префікс & поверне вказівник на структуру.

  fmt.Println(&person{name: "Ann", age: 40})

Приховувати процес створення стуктури іншою функцією - це ідіоматичний підхід у Go.

  fmt.Println(newPerson("Jon"))

Доступ до полів надається через синтаксис крапки .

  s := person{name: "Sean", age: 50}
  fmt.Println(s.name)

Дозволяється використовувати крапки з вказівниками структур, вказівники, в такому разі, автоматично розіменовуються.

  sp := &s
  fmt.Println(sp.age)

Дані у структурі можна змінювати (тобто вони mutable, такі що дозволяється змінювати).

  sp.age = 51
  fmt.Println(sp.age)
}
$ go run structs.go
{Alice 30}
{Bob 20}
{Fred 0}
&{Ann 40}
&{Jon 42}
Sean
50
51

Наступний приклад: Методи (Methods).