Go за Прикладом: Тестування

Unit-тестування (або модульне тестування) є важливою частиною написання програм мовою Go. Пакет testing надає інструменти, необхідні для написання таких тестів, а команда go test дозволяє їх виконання.

Для демонстрації - приведемо код пакету main (але підійде будь-який пакет). Код тестів зазвичай розміщують у тому ж самому пакеті, код якого тестують.

package main
import (
  "fmt"
  "testing"
)

Ми протестуємо просту реалізацію знаходження найменшого числа. Зазвичай, якщо код, який ми збираємось тестувати знаходиться у файлі з іменем, наприклад intutils.go, то файл з кодом тестів має називатись відповідно intutils_test.go.

func IntMin(a, b int) int {
  if a < b {
    return a
  }
  return b
}

Тест створюється шляхом написання функції з іменем, що починається з Test.

func TestIntMinBasic(t *testing.T) {
  ans := IntMin(2, -2)
  if ans != -2 {

t.Error* повідомить про помилку, але продовжить виконання тесту. t.Fail* повідомить про помилку та негайно зупинить виконання тесту.

    t.Errorf("IntMin(2, -2) = %d; want -2", ans)
  }
}

Написання тестів може бути повторюваним, тому ідіоматично в Go, використовувати табличні тести (table-driven tests), де тестові - вхідні та очікувані дані наведені в таблиці, та в одному циклі проходити ці дані й виконувати тести.

func TestIntMinTableDriven(t *testing.T) {
  tests := []struct {
    a, b int
    want int
  }{
    {0, 1, 0},
    {1, 0, 0},
    {2, -2, -2},
    {0, -1, -1},
    {-1, 0, -1},
  }

t.Run дозволяє запускати “підтести”, по одному для кожного запису таблиці. Вони відображаються окремо при виконанні go test -v.

  for _, tt := range tests {
    testname := fmt.Sprintf("%d,%d", tt.a, tt.b)
    t.Run(testname, func(t *testing.T) {
      ans := IntMin(tt.a, tt.b)
      if ans != tt.want {
        t.Errorf("got %d, want %d", ans, tt.want)
      }
    })
  }
}

Run all tests in the current project in verbose mode.

$ go test -v
== RUN  TestIntMinBasic
--- PASS: TestIntMinBasic (0.00s)
=== RUN  TestIntMinTableDriven
=== RUN  TestIntMinTableDriven/0,1
=== RUN  TestIntMinTableDriven/1,0
=== RUN  TestIntMinTableDriven/2,-2
=== RUN  TestIntMinTableDriven/0,-1
=== RUN  TestIntMinTableDriven/-1,0
--- PASS: TestIntMinTableDriven (0.00s)
  --- PASS: TestIntMinTableDriven/0,1 (0.00s)
  --- PASS: TestIntMinTableDriven/1,0 (0.00s)
  --- PASS: TestIntMinTableDriven/2,-2 (0.00s)
  --- PASS: TestIntMinTableDriven/0,-1 (0.00s)
  --- PASS: TestIntMinTableDriven/-1,0 (0.00s)
PASS
ok   examples/testing  0.023s

Наступний приклад: Командний Рядок - Аргументи.