Go за Прикладом: Форматування Часу

Підтримка форматування та розбору часу з рядків реалізована в Go за допомогою шаблонізованих строкових літерали.

package main
import (
  "fmt"
  "time"
)
func main() {
  p := fmt.Println

Приклад форматування часу згідно до стандарту RFC3339 за допомогою часової константи (типу “рядок”).

  t := time.Now()
  p(t.Format(time.RFC3339))

Парсинг часу використовує теж значення вигляду, що і Format.

  t1, e := time.Parse(
    time.RFC3339,
    "2012-11-01T22:08:41+00:00")
  p(t1)

І Format, і Parse використовують строки-приклади. Зазвичай, це константи пакету time, але ви можете створювати свої власні шаблони розпізнання часу. Такі шаблони, повинні використовувати наступні значення Mon Jan 2 15:04:05 MST 2006 для формування шаблону часу, за яким можна розпізнати/відформатувати у відповідний рядок/час. Приклад часу мусить бути таким як показано: рік 2006, 15 для години, Monday відповідно для дня тижня, ну і так далі.

  p(t.Format("3:04PM"))
  p(t.Format("Mon Jan _2 15:04:05 2006"))
  p(t.Format("2006-01-02T15:04:05.999999-07:00"))
  form := "3 04 PM"
  t2, e := time.Parse(form, "8 41 PM")
  p(t2)

Для представлення у вигляді числа - можна скористатись стандартним рядковим форматуванням, взявши в допомогу доступні компоненти значення часу.

  fmt.Printf("%d-%02d-%02dT%02d:%02d:%02d-00:00\n",
    t.Year(), t.Month(), t.Day(),
    t.Hour(), t.Minute(), t.Second())

Якщо вхідна змінна деформована, Parse поверне помилку з поясненням в чому виникла проблема.

  ansic := "Mon Jan _2 15:04:05 2006"
  _, e = time.Parse(ansic, "8:41PM")
  p(e)
}
$ go run time-formatting-parsing.go 
2014-04-15T18:00:15-07:00
2012-11-01 22:08:41 +0000 +0000
6:00PM
Tue Apr 15 18:00:15 2014
2014-04-15T18:00:15.161182-07:00
0000-01-01 20:41:00 +0000 UTC
2014-04-15T18:00:15-00:00
parsing time "8:41PM" as "Mon Jan _2 15:04:05 2006": ...

Наступний приклад: Генерація випадкових чисел.