Go за Прикладом: Значення (Values)

Go має різні типи значень, включаючи: рядки (strings), цілі числа (int), числа з рухомою комою (float), логічні (bool) абощо. Ось кілька базових прикладів.

package main
import "fmt"
func main() {

Рядки можуть бути об’єднані поміж собою за допомогою оператора +.

  fmt.Println("go" + "lang")

Цілі числа та числа з плаваючою комою.

  fmt.Println("1+1 =", 1+1)
  fmt.Println("7.0/3.0 =", 7.0/3.0)

Логічний тип та логічні оператор.

  fmt.Println(true && false)
  fmt.Println(true || false)
  fmt.Println(!true)
}
$ go run values.go
golang
1+1 = 2
7.0/3.0 = 2.3333333333333335
false
true
false

Наступний приклад: Змінні (Variables).