Go за Прикладом: Змінні (Variables)

В Go, змінні декларуються явно і використовуються компілятором, наприклад, для перевірки коректності типу у викликах функцій.

package main
import "fmt"
func main() {

Ключове слово var декларує одну або більше змінних.

  var a = "initiaal"
  fmt.Println(a)

Дозволяється декларувати понад одну змінну водночас.

  var b, c int = 1, 2
  fmt.Println(b, c)

Go дозволяє припускати тип змінної, відштовхуючись від її значення.

  var d = true
  fmt.Println(d)

Змінні декларовані без супровідної ініціалізації мають нульове значення. Наприклад, нульовим значенням для цілих чисел (int) є 0 (нуль).

  var e int
  fmt.Println(e)

Синтаксис := це скорочення для декларації та ініціалізації змінної в один рядок (var f string = "short" в нашому випадку).

  f := "short"
  fmt.Println(f)
}
$ go run variables.go
initial
1 2
true
0
apple

Наступний приклад: Константи (Constants).