Go за Прикладом: XML

Go пропонує підтримку XML та XML-подібних форматів із пакетом encoding.xml.

package main
import (
  "encoding/xml"
  "fmt"
)

Цей тип буде відображено в XML. Аналогічно до прикладу з JSON, теги полів містять директиви для кодера та декодера. Тут ми використовуємо деякі особливості пакета XML: назва поля XMLName вказує на назви елемента в XML, що представляє цю структуру; id,attr означає, що поле id є атрибутом тегу plant.

type Plant struct {
  XMLName xml.Name `xml:"plant"`
  Id   int   `xml:"id,attr"`
  Name  string  `xml:"name"`
  Origin []string `xml:"origin"`
}
func (p Plant) String() string {
  return fmt.Sprintf("Plant id=%v, name=%v, origin=%v",
    p.Id, p.Name, p.Origin)
}
func main() {
  coffee := &Plant{Id: 27, Name: "Coffee"}
  coffee.Origin = []string{"Ethiopia", "Brazil"}

Тепер можна створити XML, із структури Plant. Використовуйте MarshalIndent для отримання більш зрозумілого для людини результату.

  out, _ := xml.MarshalIndent(coffee, " ", " ")
  fmt.Println(string(out))

Щоб додати стандартний XML-заголовок до виводу, приєднайте його явно.

  fmt.Println(xml.Header + string(out))

Використовуйте Unmarhshal для розбору потоку байтів з XML в структуру даних. Помилка повертається, якщо XML неправильно сформований або не може бути перетворений в Plant.

  var p Plant
  if err := xml.Unmarshal(out, &p); err != nil {
    panic(err)
  }
  fmt.Println(p)
  tomato := &Plant{Id: 81, Name: "Tomato"}
  tomato.Origin = []string{"Mexico", "California"}

parent>child>plant тег вказує кодеру шлях <parent><child>... за яким будуть розміщенні plant’s

  type Nesting struct {
    XMLName xml.Name `xml:"nesting"`
    Plants []*Plant `xml:"parent>child>plant"`
  }
  nesting := &Nesting{}
  nesting.Plants = []*Plant{coffee, tomato}
  out, _ = xml.MarshalIndent(nesting, " ", " ")
  fmt.Println(string(out))
}
$ go run xml.go
 <plant id="27">
  <name>Coffee</name>
  <origin>Ethiopia</origin>
  <origin>Brazil</origin>
 </plant>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 <plant id="27">
  <name>Coffee</name>
  <origin>Ethiopia</origin>
  <origin>Brazil</origin>
 </plant>
Plant id=27, name=Coffee, origin=[Ethiopia Brazil]
 <nesting>
  <parent>
   <child>
    <plant id="27">
     <name>Coffee</name>
     <origin>Ethiopia</origin>
     <origin>Brazil</origin>
    </plant>
    <plant id="81">
     <name>Tomato</name>
     <origin>Mexico</origin>
     <origin>California</origin>
    </plant>
   </child>
  </parent>
 </nesting>

Наступний приклад: Час.