Go за Прикладом: Файлові Шляхи

Пакет filepath забезпечує функціонал для роботи з файловими шляхами таким чином, що його робота є універсальною для операційних систем сімейства UNIX або Windows.

package main
import (
  "fmt"
  "path/filepath"
  "strings"
)
func main() {

Join використовується для побудови шляхів. Функція прийме будь-яку кількість строкових аргументів і побудує ієрархічний шлях.

  p := filepath.Join("dir1", "dir2", "filename")
  fmt.Println("p:", p)

Використовуйте Join замість об’єднання / або \ вручну. На додачу, функція Join нормалізує шляхи, видаляючи зайві розділювачі та каталоги.

  fmt.Println(filepath.Join("dir1//", "filename"))
  fmt.Println(filepath.Join("dir1/../dir1", "filename"))

Скористаємось Dir та Base для визначення каталогу та файлу з наданого шляху. Альтернативою є Split- який буде повертати обидва значення за одни виклик.

  fmt.Println("Dir(p):", filepath.Dir(p))
  fmt.Println("Base(p):", filepath.Base(p))
  dir, file := filepath.Split(p)
  fmt.Printf("Dir(p): %s та Base(p): %s\n", dir, file)

Перевірка - чи є шлях абсолютним?

  fmt.Println(filepath.IsAbs("dir/file"))
  fmt.Println(filepath.IsAbs("/dir/file"))
  filename := "config.json"

Більшість файлів мають в назві розширення (після крапки). Ми можемо дізнатись розширення файлу за допомогою функції Ext.

  ext := filepath.Ext(filename)
  fmt.Println(ext)

Щоб дізнатись ім’я файлу без розширення, скористайтесь strings.TrimSuffix.

  fmt.Println(strings.TrimSuffix(filename, ext))

Rel знаходить шлях між base і target. Він повертає помилку, якщо це не можна зробити.

  rel, err := filepath.Rel("a/b", "a/b/t/file")
  if err != nil {
    panic(err)
  }
  fmt.Println(rel)
  rel, err = filepath.Rel("a/b", "a/c/t/file")
  if err != nil {
    panic(err)
  }
  fmt.Println(rel)
}
$ go run file-paths.go
p: dir1/dir2/filename
dir1/filename
dir1/filename
Dir(p): dir1/dir2
Base(p): filename
Dir(p): dir1/dir2/ та Base(p): filename
false
true
.json
config
t/file
../c/t/file

Наступний приклад: Директорії.