Go за Прикладом: Привіт Світе (Hello World)

Як вже повелось - нашим першим прикладом буде класичний “Привіт Світе

package main
import "fmt"
func main() {
    fmt.Println("Привіт Світе")
}

Щоб запустити програми, збережіть її код до файлу hello-world.go та використайте команду go run.

$ go run hello-world.go
Привіт Світе

Інколи, ми можемо захотіти скомпілювати нашу програму у вигляді двійкового файлу. Нам допоможе команда go build.

$ go build hello-world.go
$ ls
hello-world    hello-world.go

Тепер запустіть скомпільований файл “напряму”.

$ ./hello-world
Привіт Світе

Після того, як ми опанували запуск та компіляцію базових Go програми, дізнаємось більше про саму мову.

Наступний приклад: Значення (Values).