Go за Прикладом: Регулярні Вирази

Як і інші мови програмування - Go має підтримку регулярних виразів у стандартній бібліотеці. Ось, деякі приклади задач, що так чи інакше пов’язані з регулярними виразами (або regexp - як їх зазвичай називають).

package main
import (
  "bytes"
  "fmt"
  "regexp"
)

Тестуємо - чи наш шаблон співпадає з рядком.

func main() {
  match, _ := regexp.MatchString("p([a-z]+)ch", "peach")
  fmt.Println(match)

Рядком вище - ми скористались рядковим шаблоном напряму, але для інших задач, пов’язаних з регулярними виразами, нам необхідно буде Compile (скомпілювати) рядковий шаблон у Regexp структуру.

  r, _ := regexp.Compile("p([a-z]+)ch")

На таких структура доступно чимало різних методів: ось наприклад співставлення з рядком, що ми бачили в першому прикладі.

  fmt.Println(r.MatchString("peach"))

А тут, ми знаходимо збіги для нашого regexp’а.

  fmt.Println(r.FindString("peach punch"))

Цей приклад теж знайде збіги, але поверне початковий та кінцевий індекси, замість рядка що збігається.

  fmt.Println(r.FindStringIndex("peach punch"))

Варіації методів Submatch включать інформацію про повні збіги та часткові збіги в межах повних. Наприклад - це поверне інформацію про regexp’и p([a-z]+)ch та ([a-z]+).

  fmt.Println(r.FindStringSubmatch("peach punch"))

Схожим чином - ми можемо отримати індекс повного і часткового збігу.

  fmt.Println(r.FindStringSubmatchIndex("peach punch"))

Варіації методів All можуть застосовуватись до усіх збігів, а не лише - до першого. Приклад знаходження усіх збігів.

  fmt.Println(r.FindAllString("peach punch pinch", -1))

Варіації All також доступний і іншим методам (наприклад тим, що ми вже бачили).

  fmt.Println(r.FindAllStringSubmatchIndex(
    "peach punch pinch", -1))

Другий аргумент (заданий додатнім цілим числом), допомагає обмежити кількість збігів.

  fmt.Println(r.FindAllString("peach punch pinch", 2))

Приклади що ми розглянули, отримують аргумент типу рядок і використовують імя на кшталт MatchString, але ми також можемо передати зріз байтів - []byte (та прибрати String з імені методу) і отримаємо аналогічний метод, що буде працювати із зрізами байтів.

  fmt.Println(r.Match([]byte("peach")))

Створюючи константи regexp’ів - ви можете використати метод MustCompile, замість Compile. Простий Compile не працює з константами - оскільки повертає два значення, a MustCompile панікує у разі проблеми що робить його безпечним для використання під час компіляції.

  r = regexp.MustCompile("p([a-z]+)ch")
  fmt.Println(r)

Пакет regexp можна використовувати для заміни часткових збігів рядків іншими значеннями.

  fmt.Println(r.ReplaceAllString("a peach", "<fruit>"))

Варіація методів Func дозволяє трансформувати текст за допомогою функції аргументу.

  in := []byte("a peach")
  out := r.ReplaceAllFunc(in, bytes.ToUpper)
  fmt.Println(string(out))
}
$ go run regular-expressions.go
true
true
peach
[0 5]
[peach ea]
[0 5 1 3]
[peach punch pinch]
[[0 5 1 3] [6 11 7 9] [12 17 13 15]]
[peach punch]
true
p([a-z]+)ch
a <fruit>
a PEACH

Радимо, зачінити документацію пакету regexp.

Наступний приклад: JSON.