Go за Прикладом: Розбір URL

Уніфікований локатор ресурсів, більш відомий за своєю англомовною абревіатурою - URL, надає змогу визначати локацію ресурсі у інтернеті (і не тільки). Використовуючи Go - ми маємо змогу розбити URL на частинки та отримати їх автоматично.

package main
import (
  "fmt"
  "net"
  "net/url"
)
func main() {

Наш приклад представляє собою URL, що містить: схему, інформацію аутентифікації, хост, порт, шлях, параметри запиту і фрагмент запиту.

  s := "postgres://user:pass@host.com:5432/path?k=1&k=2#f"

Метод розбору url.Parse також повертає “помилку”, що дозволяє перевірити - чи виникли проблеми під час розбору URL.

  u, err := url.Parse(s)
  if err != nil {
    panic(err)
  }

Отримати доступ до “Схеми” (і інших складових) дуже просто. Достатньо звернутись до поля структури URL.

  fmt.Println(u.Scheme)

User зберігає усю інформацію щодо аутентифікації; Зверніться до “під-полів” Username та Password для отримання індивідуальних значень.

  fmt.Println(u.User)
  fmt.Println(u.User.Username())
  p, _ := u.User.Password()
  fmt.Println(p)

Host складається як з імені хосту, так і порту, якщо він присутній. Скористайтесь SplitHostPort для отримання складових значення.

  fmt.Println(u.Host)
  host, port, _ := net.SplitHostPort(u.Host)
  fmt.Println(host)
  fmt.Println(port)

А таким чином ми звернемось до шляху та фрагмента після #.

  fmt.Println(u.Path)
  fmt.Println(u.Fragment)

Щоб отримати параметри запиту в рядку у форматі k=v скористайтесь полем структури URL - RawQuery. Також можливо - розкласти парметри запиту у мапу. Р Самі параметри запиту збережені у мапі у вигляді ключ-рядок де значення зберігається в зрізі рядків, отож звертайтесь до значення за індексом [0] (якщо вам потрібно буде тільки перше значення).

  fmt.Println(u.RawQuery)
  m, _ := url.ParseQuery(u.RawQuery)
  fmt.Println(m)
  fmt.Println(m["k"][0])
}

Запустіть нашу програму, і отримайте розібраний на шматочки URL.

$ go run url-parsing.go
postgres
user:pass
user
pass
host.com:5432
host.com
5432
/path
f
k=1&k=2
map[k:[1 2]]
1

Наступний приклад: SHA1 Хеші.