Go за Прикладом: Запис файлів

Створення/Запис файлів у Go - слідує вже знайомим нам шаблонам розглянутим в Читання файлів.

package main
import (
  "bufio"
  "fmt"
  "io/ioutil"
  "os"
)
func main() {
  var err error

Почнемо з запису невеличкого зрізу байтів до файлу.

  d1 := []byte("привіт\ngo\n")
  err = ioutil.WriteFile("/tmp/dat1", d1, 0644)
  if err != nil {
    panic(err)
  }

Щоб записати до файлу деякі данні, нам необхідно його спочатку відкрити.

  f, err := os.Create("/tmp/dat2")
  if err != nil {
    panic(err)
  }

Зверніть увагу, на ідіоматично вірний відкладений виклик Close, що ми ініціюємо відразу після відкриття.

  defer f.Close()

Запишемо, за допомогою методу Write ще один зріз байтів.

  d2 := []byte{115, 111, 109, 101, 10}
  n2, err := f.Write(d2)
  if err != nil {
    panic(err)
  }
  fmt.Printf("Записано %d байт\n", n2)

WriteString дозволить записати рядок.

  n3, err := f.WriteString("writes\n")
  if err != nil {
    panic(err)
  }
  fmt.Printf("Записано %d байт\n", n3)

ВиконанняSync - надішле буфер до файлу.

  f.Sync()

Пакет bufio надає можливість буферизованих записів, надодачу до буферизованого читання (яке вже було нами розглянуто).

  w := bufio.NewWriter(f)
  n4, err := w.WriteString("buffered\n")
  if err != nil {
    panic(err)
  }
  fmt.Printf("Записано %d байт\n", n4)

Щоб впевнитись у тому, що усі буфери в які ми записували наші данні було відправлено до джерела запису, виконайте метод Flush.

  w.Flush()
}

Запустіть наш код.

$ go run writing-files.go
Записано 5 байт
Записано 7 байт
Записано 9 байт

Перевірте зміст записаних файлів.

$ cat /tmp/dat1
привіт
go
$ cat /tmp/dat2
some
writes
buffered

Далі, ми розглянемо як застосовувати потоки вводу/виводу, на прикладі - створення програми “рядкового фільтра”.

Наступний приклад: Рядкові Фільтри.