Go за Прикладом: Оператори Розгалуження - Перемикач (Switch)

Оператор розгалуження switch використовують, як правило, для представлення у вигляді розгалуження умов.

package main
import (
  "fmt"
  "time"
)
func main() {

Розглянемо базовий приклад switch.

  i := 2
  fmt.Print("Напишемо ", i, " як ")
  switch i {
  case 1:
    fmt.Println("один")
  case 2:
    fmt.Println("два")
  case 3:
    fmt.Println("три")
  }

Дозволяється використовувати коми (“,”) - так ми розділяємо кілька умов в одній гілці case. Також існує умова default - вона відбудеться, за умови що жодна інша умова ще не виконалась.

  switch time.Now().Weekday() {
  case time.Saturday, time.Sunday:
    fmt.Println("Це вихідні")
  default:
    fmt.Println("Це робочий день")
  }

switch без виразу - представляє собою альтернативний спосіб реалізувати if/else логіку. Цей приклад демонструє, що гілки case не обмежується константами.

  t := time.Now()
  switch {
  case t.Hour() < 12:
    fmt.Println("Над полудень")
  default:
    fmt.Println("По полудні")
  }

Так само - як і в попередньому прикладі з if, оператор switch дозволяє декларувати змінну, яка буде доступна на усіх гілках перевірки умови. Наразі, ми демонструємо це - визначенням типу вхідної змінної (тип interface{} дозволяє працювати з будь-яким типом даних).

  whatAmI := func(i interface{}) {
    switch t := i.(type) {
    case bool:
      fmt.Println("Я логічна змінна")
    case int:
      fmt.Println("Я ціле число")
    default:
      fmt.Printf("Не знаю нічого про тип %T\n", t)
    }
  }
  whatAmI(true)
  whatAmI(1)
  whatAmI("Гей!")
}
$ go run switch.go
Напиши 2 як два
Це робочий день
Над полудень
Я логічна змінна
Я ціле число
Незнаю нічого про тип string

Наступний приклад: Масиви (Arrays).